حکیم الرعایا

آدرس مرکز ترک اعتیاد تولدی دوباره در تهران تلفن: 44252000-44253000

نشانی دفتر مرکزی: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه، کوچه شهید چراغعلی، پلاک 17    

تلفن: 44252000-44253000      فکس: 44255005

مشاوره پزشکی, مشاوره روانپزشکی

info@rebirth.ir