حکیم الرعایا

تریمتوکسی امفتامین (مسکال امفتامین )mescalamphetamine

تریمتوکسی امفتامین (مسکال امفتامین )mescalamphetamine

پرونده : Trimethoxyamphetamine - 4.svgپرونده : structure.svg Trimethoxyamphetamineپرونده : Trimethoxyamphetamine - 6.svgپرونده : Trimethoxyamphetamine - 5.svgپرونده : Trimethoxyamphetamine - 3.svg  پرونده : Trimethoxyamphetamine - 2.svg ۲

تری متوکسی امفتامین در واقع همان فرمول امفتامین است که به حلقه بنزن ان سه عامل اکسیژن متصل شده است و به عامل اکسیژن یک عامل متیل چسبیده است .و بسته به اینکه عوامل اکسیژن در چه حالتی با هم هستند ۶ فرم ایجاد می شود که هر فرم نوع خاصی از نئشگی و توهم می دهد . فرم دو بیشترین طالبین را دارد .

تریمتوکسی امفتامین اولین بار توسط شیمیدان مشهور الکساندر شولگن سنتز شد . 
این ماده جزو مواد مخدر روانگردان توهم زا است و به شش فرم وجود دارد . 
بعضی انرا جایگزین امفتامین می دانند .اثرات توهم زای ان بسته به نوع ان فرق می کند و بیشتر شبیه اثرات مسکالن و کاکتوس سن پدرو است . 
مصرف ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم از نوع ۲ می تواند ۸ تا ۱۲ اثرش طول بکشد . 
فاز قبل از مصرف مسکالوامفتامین بسیار مهم است اگر ناراحت باشید شروع به گریه می کنید و اگر شاد باشید شادی شما هزاران برابر می شود و در مورد تقویت احساسات بسیار قویتر از اکستاسی عمل می کند  .
  
ایزومر نوع ۲ ان بیشترین مصرف را دارد و در خیابان (کشور هلند و ژاپن )به نام مسکالوامفتامین mescalamphetamine   در دسترس است .  

 • تزریق مخدر متامفتامین (شیشه ) در آلت تناسلی موجب گ...
 • ادویه جات و ترشی جات روانگردان جوزهندی Myristica f...
 • آمارمعتادین به مصرف دودی و تزریقی مت امفتامین و آم...
 • بهداشت آمیزش مقعدی
 • ایدز اچ.ای .وی .Human Immunodeficiency Virus
 • ریشه اپی‌ژنتیک همجنسگرایی New Insight into the (E...
 • مرگ با قرص های اکستاسی تقلبی حاوی ماده مخدر متوکس...
 • مواد مخدر چه بلایی سر انسان می آورد؟
 • PMA and PMMA Study Guide & Homework Help PMA and P...
 • متیلن‌دی‌اکسی‌متوکسی‌آمفتامین Methylenedioxymeth...
 • هشدار: ماده مخدر خطرناک در بلژیک قربانی می گیرد (ق...