حکیم الرعایا

دوز و طریقه مصرف داروی گیاهی کراتوم ( Mitragynine میراگینین )برای ترک اعتیاد به تریاک هروئین و متادون چقدر است

دوز کراتوم برای ترک اعتیاد تریاک هروئین و متادون
داروی ترک اعتیاد گیاهی کراتوم یک داروی گیاهی موثر در ترک اعتیاد در کشور تایلند است اما در ایران انرا به نام قرص دراگون یا تتای هندی یا به اسامی داروی ترک اعتیاد گیاهی می شناسند که متاسفانه قرص وارداتی به ایران
بسیار نامرغوب و رده سه است و فاقد میزان زیادی از ماده موثره میراگنین است
در مورد مصرف قرص های دراگون اولین موضوعی که باید به یاد داشته باشید ان است که مصرف توام ان با ترامادول مرگ اور است زیرا اثراتی مشابه و فرمولی مشابه با ترامادل دارد
مصرف دراگون با ترامادول برای ترک اعتیاد ممنوع و مرگ اور است

امروزه کراتوم در ترک اعتیاد به مواد مخدرتریاک و هروئین و به خصوص متادون مورد استفاده قرار می گیرد

کراتوم در طب سنتی اسیای جنوب شرقی به عنوان ماده ای برای درمان درد و اسهال و ترک اعتیاد افزایش نیروی جنسی (شلی کمر ) استفاده می شود

اما کراتوم را باید با چه دوزی و چطور مصرف کنیم

نکات مهم

کراتوم را با شکم خالی مصرف کنید

تا دو ساعت باید چیزی نخورید و کراتوم را با شکم خالی بخورید بااین کار جذب ان بهتر می شودکپسول کراتوم


فرم های دارویی کراتوم

کپسول های کراتوم قطره کراتوم چای کراتوم

هر کپسول کراتوم اغلب حاوی 500 میلی گرم کراتوم است و هر 6 ساعت یک عدد برای شروع درمان بسیار مناسب است البته برای ترک اعتیاد به تریاک دو یا سه دوز کافی است اما برای ترک هروئین باید هر 6 ساعت مصرف شود

برای ترک اعتیاد متادون مقدار مصرف بسته به اخرین دوزی از متادون که مصرف می کرده اید دارد


چای کراتوم

بعضی از بسته های ان همانند چای لیپتون در بازار موجود است (نه این جا )

چای کراتوم اغلب در بسته های دو گرمی است و باید حداقل 20 دقیقه در اب جوش بماند تا مواد ان وارد اب شود

چای کراتوم دارای اثرات ضد اضطراب و ارامبخش و شادی اور دارد

kratom extract

عصاره کراتوم

عصاره کراتوم از برگ های ان قویتر است و به فرم 15 ایکس (پانزده برابر قویتر kratom 15x ) و 20 ایکس و فرم رزین 20 ایکس که بسیار قوی و سیاه است در بازار جهانی موجود استkratom extract

رزین سیاه رنگ 20 ایکس کراتوماگر از عصاره کراتوم استفاده می کنید بیش از نیم گرم مصرف نکنید کافی است انرا در اب میوه ریخته میل کنیدپودر کراتومkratom powder


پودر کراتوم که به ان بالی کراتوم هم می گویند


می توانید پودر کراتوم را به صورت یک قاشق در یک نوشیدنی سرد یا گرم میل کنید

برگ کراتوم

kratom leaf


می توانید 4 تا 6 گرم برگ انرا در اب جوشانده و میل کنید


قطره کراتوم


روی بسته های ان میران مصرف نوشته شده است

کراتوم یک مخدر تفریحی


به دلیل اثرات مشابه کراتوم با تریاک و در بسیاری از کشورها از کراتوم به عنوان یک ماده مخدر تفریحی استفاده می شود کراتوم فاقد ماده مخدر مورفین است و ماده موثره ان میراگینین   است


اثرات مصرف کراتوم مثل ترامادول است و می توان انرا نوعی ترامادول طبیعی دانست و مصرف کراتوم به اسم قرص دراگون تتای هندی و داروهای گیاهی ترک اعتیاد با ترامادول کشنده است
توجه داروهای ترک اعتیاد گیاهی هیچ اثرای بر روی ترک اعتیاد شیشه ندارند و استفاده از انها برای ترک شیشه معتاد را دو گانه سوز و معتاد به شیشه معتاد به گروه مخدر های گروه افیونی هم می شود و استفاده از داروهای گیاهی برای ترک شیشه ممنوع است