حکیم الرعایا

عوارض مصرف طولانی مدت مخدر کتامین چیست

Ketamine, Long-term Effects
پژوهشگران درباره عوارض جانبی مصرف داروی کتامین که بیماران سرطانی برای تسکین درد استفاده می کنند، هشدار دادند.


سرگیجه و گیجی از عوارض مصرف  طولانی مدت کتامین است


پژوهشگران استرالیایی با بررسی صد و هشتاد و پنج داوطلب که مبتلا به سرطان بودند، به نیمی از آنان داروی کتامین و نیم دیگر مسکن های دیگر دادند.

آن دسته از بیماران مبتلا به سرطان که داروی کتامین مصرف می کردند، دو برابر بیماران دیگر که از داروهای استاندارد مانند مورفین و داروهای مسکن مانند
پاراستامول استفاده می کردند، دچار عوارضی جانبی چون سرگیجه و گیجی شدند.

دیوید کورو، سرپرست گروه تحقیق گفت: « نتایج این بررسی بهترین مدرک برای اثبات این است که مصرف کتامین در بیماران سرطانی نه تنها هیچ فایده ای ندارد، بلکه برای آنان مضر است.»
کتامین دارویی توهم زا است و در موارد اورژانسی به عنوان مسکن بسیار قوی استفاده می شود.
به گزارش خبرگزاری آلمان از سیدنی، با نام تجاری کتانست، کتاست و کتالار در دامپزشکی نیز استفاده گسترده ای دارد.
در ارتباط با
Successful use of ketamine for intractable cancer pain
2013 تاریخ خبر opium.site: عوارض جانبی مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کتامین ...