حکیم الرعایا

ماده مخدر جدید صنعتی الفا متیل فنتانیل 1000 برابر قویتر از هروئین (مخدر چین سفید) Alphamethylfentanyl-China White

ماده مخدر جدید چین سفید Alphamethylfentanyl-China White

                             
                            یک کیسه ماده مخدر چین سفید
Alphamethylfentanyl
 ماده مخدر جدید صنعتی  الفا متیل فنتانیل 1000 برابر قویتر از هروئین (مخدر چین سفید)
            
ماده مخدر الفا متیل فنتانیل در سال 1976 اختراع شد و به زودی با نام(چین سفید ) وارد بازا ر مواد مخدر شد
این ماده مخدر در سال 1979  درشهر اورنج کانتی کالیفرنیا باعث مرگ دو نفر در امریکا شد و سال بعد هم 13 نفر را کشت
الفا متیل فنتانیل پودر سفید رنگی است که همانند هروئین استفاده می شود و دارای قدرتی بین 100 تا 1000 برابر قویتر از هروئین است  
نام های دیگر مخدر چین سفید عبارتند از پارسی سفید مخدر افغان  
این ماده مخدر در مرزهای بین شوروی و کشورهای مجاور و مرزهای بین افغانستان و کشورهای مجاور ان در لابراتوارهای مخفی ساخته و به کشورهای دیگر قاچاق می شود