حکیم الرعایا

مخدر اس تی پی STP یا 2و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین چیست

مخدر اس تی پی STP یا 2و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین

مخدر اس تی پی  STP  یا  2و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین

۲و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین

 

مخدر اس تی پی  STP  یا 
مخدر اس تی پی که به نام دوم DOM نیز مشهور است از سری مواد مخدر توهم زا و روانگردان گروه امفتامین است . فرمول شیمیایی ان 2 و 5 دی متوکسی 4 متیل امفتامین است .
این ماده اولین بار توسط الکساندر شولیگن در دهه 1960 سنتز شد .
در سال 1967 قرص های ان ابتدا به صورت 20 میلی گرم و بعدا 10 میلی گرم وارد بازار امریکا شد و اولین بار در شهر سانفرانسیسکو به فروش رفت .
به علت اینکه ابتدا با دوز 20 میلی گرم وارد بازار شد استفاده کنند گان به سرعت دچار حالت مسمومیت شده و بیمارستانها پر از مسمومین  با ان شد .
اثرات این مخدر به صورت توهمات بینایی و تاری دید و دیدن تصاویر مختلف و کج و معوج شدن و اهسته شدن زمان و بالا رفتن فشار خون است .