حکیم الرعایا

نئشگی با کاناKanna در بیابانهای کالاهاری Kalahari

وقتی دوستم از بی بی سی تماس گرفت که برای تهیه یک فیلم مستند داره به صحرای کالاهاری می رود و از من دعوت کرد که با اون در این سفر همراه بشوم بلافاصله قبول کردم.

قبلا راجبع بومی های ان جا زیاد خوانده بودم و می دانستم که انها از نسل اولین انسانهای روی زمین هستندطبق نظریه انسان شناسان اولین انسانها در صحرای کالاهاری  بوجود آمده اند
......بلاخره با دو تا لندرو به مرز بوتسوانا رسیدم رفقیم که اهل مواد بود توی لندرو اخرین بسته کوکائین خود را باز کرد و چند خطی زد و وقتی به من تعارف کرد گفتم الان نه ؟

بعد از طی چند کیلومتر توی صحرا به یک دسته گوسفند رسیدم .رفقیم سریع پیاده شد و به فیلمبردار گفت که برای تهیه فیلم و مصاحبه اماده بشه و من هم داشتم به قیافه چوپان که سیاه پوستی کوتاه قد و چروکیده بود و داشت روی هیزم اب داغ می کرد نگاه می کردم که رفیقم گفت

رضا این ها را می بینی صد سال هم توی این بیابان عمر کنند نه می دانند نشئگی چیه نه سکس اصلا خدا این را چرا افریده من نفهمیدم تو این بیابان سگ هم بند نمی شه تازه اینکه می گویند نسل ما انسان ها از ژن این ها است ؟

وقتی کار فیلمبرداری تمام شد و دوستم نشئه توی لندرو افتاده بود از مترجمی که همراهمان بود خواستم که بیاد و حرف های من را ترجمه کنه .

روبروی پیرمرد نشستم و گفتم پدر گرما تو را این جا ازار نمی دهد و پیرمرد که داشت چیزی را می جوید به زبان خودش چیزی گفت و مترجم ترجمه کرد مگر شما گرمایی را این جا حس می کنید اینجا بهشت است ؟ .

گفتم پدر چند سالته ؟


گفت نمی دانم برام مهم نیست .

گفتم پدر می دانی کی ما را افریده است .گفت روح بزرگ که همیشه من با اودر بهشت هستم ؟و همانطور که می خندید از داخل کیسه ای مقداری برگ خشک در اورد و به من داد و با دستهاش فهماند که انرا بجوم و دهان خودش را هم نشان داد .

من رو به مترجم کردم و اون هم گفت چیزی نیست کانا است یک گیاه بومی است بی ضرر است و من هم مقداری از ان را داخل دهنم گذاشتم و شروع به جویدن کردم .و سوار ماشین شدیم و به سمت ده بعدی رفتیم احساس می کردم که حالم یک جور دیگر است دیگر گرما منو اذیت نمی کرد و احساس خوبی داشتم به نظرم امد این بیابان چقدر زیبا و با شکوه است و من دوستش دارم .


وقتی وارد ده شدیم داشته اند برای مراسم رقص اماده می شدند و هیزم ها را اتش می زند من هم از همان شروع مراسم شروع به رقصیدن با بومی ها کردم دوستم که کلی کوک زده بود هم امد کنارم ولی بعد از مدتی عرق ریزان و خسته گوشه ای افتاد و من مدتها رقصیدم شعله های اتش به نظرم زنان زیبا و سرخ رنگی به نظر می امدند که از هر زنی که تا حالا دیده بودم زیباتر بودند .


صبح دوستم خسته و خمار منو که دید گفت رضا دیشب چیزی زده بودی

با تعجب گفتم نه ؟چطور مگه

گفت من که رفتم خوابیدم ولی بچه می گفتند که تا صبح دور اتش می رقصیدی از تو با این سن این همه انرژی تو این گرما و این بیابان بعید است .

یک لحظه فکر کردم و گفتم وایسا و رفتم مفداری برگ کانا اوردم و گفتم شاید مربوط به این باشه و مقداری به اون دادم و گفتم بجو ؟

گذاشت توی دهنش و شروع به جویدن کرد ...........

وقتی داشتیم کالاهاری را ترک می کردیم دوستم یک گونی برگ کانا همراه داشت که می خواست با خودش به انگلستان به برد ؟

تازه داشتم به این نتیجه می رسیدم که خداوند هیچ درد ی را نیافریده است مگر انکه درمانش را قبلا افریده باشد

پاورقی

گیاه کانا دارای ماده ای است که چند برابر قویتر از هر داروی ضد افسردگی است و به انسان نشاط می دهد و مصرف زیاد ان توهمات مثل ایاهواسکا می دهد 


گروهی از محققان دانشگاه پنسیلوانیا در تحقیقی که از سال ۲۰۰۹ توسط محققان این دانشگاه انجام شده است به این نتیجه رسیدند که بومیان ساکن در جنوب صحرای کالاهاری واقع درجنوب آفریقا قدیمیترین انسانهای کره خاکی ما از لحاظ ژنتیکی هستند و این نقطه از جهان در واقع زادگاه انسان مدرن امروزی است.

مرکز صحرای کالاهاری یکی از طبیعی ترین مناطق آفریقا و حتی جهان میباشد، این صحرا در مرز بین بوتسوانا و نامیبیا است . بسیاری از ساکنان صحرای کالاهاری در سال ۲۰۰۲ به دلیل حفاظت دولتها و سازمان‌های جهانی از این منطقه بکر طبیعت از این سرزمین اجدادی به زور رانده شده اند. شکار در این ناحیه تحت نظر ارگانهای دولتی توسط بومیان این منطقه انجام میگردید در سال ۲۰۰۶ با حمایت سازمانهای جهانی محدوده ای بدون مرز از صحرای کالاهاری به بومیان این ناحیه برگردانده شد. این بومیان خود به نوعی میراث طبیعی بشردر دنیا محسوب میگردند.
در رابطه با گیاهان مخدر روانگردان گیاهان دارویی جادوگری و درمان بیماران ساخت مخدر روانگردان تنباکوی لنگه ایopium.site: داروی گیاهی ضد افسردگی و شادی بخش کانا Kanna ...

opium.site: بنی اسراییل و توهم با ایاهواسکا (خدای دنیای توهم )
opium.site: خواص آنالوگ های امینورکس در متابولیت های لوامیزول

opium.site: تجربه یک ایرانی با ایاهواسکا در پرو (3)
opium.site: اثرات ضد سرطانی هارمین و هارمالین در اسپند و ایاهواسکا
opium.site: طرز ساخت هارمین از هارمالین .طرزساخت دارویی برای تله ...
opium.site: ایجاد توهم بینایی به وسیله مصرف ماده مخدر روانگردان دی ...
opium.site: هارمین چیست
opium.site: Banisteriopsis caapi (روح تاک)Ayahuasca (آیاهواسکا)

opium.site: ایجاد توهم بینایی به وسیله مصرف ماده مخدر روانگردان دی ...
opium.site: زندگی شاد چیست؟ زندگی پرمعنا کدام است؟
opium.site: متامفتامین (مخدر شیشه )می تواند تغییرات شگرفی در ...
opium.site: ژن پرودینورفین باعث وابستگی و اعتیاد به متامفتامین ...

opium.site: زهرمار کبرا به جای قرص شادی آور اکستاسی و کوکائین در ...

opium.site: متامفتامین

opium.site: داروی گیاهی ضد افسردگی و شادی بخش کانا Kanna ...
opium.site: گیاه گل ساعتی ؛ آرامبخش و ضد اضطراب و خواب آور است