X
تبلیغات
رایتل

حکیم الرعایا

کشت ماری جوانا در اطراف نیروگاه های اتمی

فیتوریمدایشن phytoremediation نیروگاهای اتمی صدمه دیده با کشت ماری جوانا Marijuana and sunflowers absorb nuclear radiation

گیاه ماری جوانا در برابر تشعشات رادیواکتیو بسیار مقاوم استفایتوریمدایشن مناطق الوده اتمی با کشت ماری جوانا

دانشمندان دریافته اند که ماریجوانا در برابر تابش های هسته ای در امان است و می تواند خاک الوده به مواد رادیو اکتیو را پالایش و پاک کند

علم گیاه پالایی(Phytoremediation)

در علم کشاورزی فایتوریمدایشن عبارت است از استفاده از گیاهان برای پاکسازی خاک از املاح سنگین و مواد مضر است

در سال 1998 موسسه ای در اوکراین با کاشت ماری جوانا در زمین های اطراف نیروگاه اتمی منهدم شدن چرنوبیل در سال 1986 سعی در پالایش خاک منطقه اطراف نیروگاه هسته ای از مواد رادیواکتیو نمود

پالاش خاک منطقه چرنوبیل به خوبی انجام شد و این مسله باعث شد که در سونامی انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما Fukushimaژاپنی ها هم با کاشت گیاهان گروه افتابگردان سعی در پاکسازی خاک اطراف نیروگاه اتمی فوکوشیما از مواد رادیو اکتیو بکنندپاکسازی خاک از مواد رادیو اکتیو با گل افتاب گردان

گیاهان خشخاش و ماریجوانا و گل افتابگردان در برابر تشعشعات مقاوم هستند وجزو گیاهانی هستند که می توانند برای پاکسازی خاک از مواد رادیواکتیو بکار بروند

مسله جالب در این است که در طرح پاکسازی خاک اطراف نیروگاه چرنوئیل از رادیو اکتیو گیاهان خشخاش به طرز شگفت انگیزی بزرگتر از حالت طبیعی رشد کرده بودند و به علت اینکه نیروهای پلیس و امنیتی قادر به ورود به منطقه الوده اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل نبودند عده ای از افراد سود جو مبادرت به استفاده از گیاهان ماریجوانا و کشت فروش غیر قانونی ماری جوانا  و تریاک نمودند

نویسنده

هیچی دیگه از فردا هم هرکسی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر شروع به کشت خشخاش و ماری جوانا بکند می گه به علت فایتوریمدایشن اینکار را کرده است

البته به نظر می اید ماری جوانای و خشخاش  که در زمین های الوده به رادیواکتیو کاشت می شود به علت تجمع مواد سمی خودش سمی غیر قابل استفاده است

پیشنهاد به دولت ایران درباره کاشت گیاه افتابگردان در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر

بهتر است ایران از الان شروع به کاشت گیاه افتابگردان در اطراف زمین های نیروگاه بوشهر بکند ؟ بعدا کلی جلو هستیم ؟