X
تبلیغات
زولا

حکیم الرعایا

اختراع نی ضد تجاوز به دختران و زنان Scientists develop straw that detects date rape drugs

Scientists develop straw that detects date rape drugs | Nerve.com

http://web-images.chacha.com/images/galleryimage-1312536076-aug-18-2011-300x300.jpg


استفاده از مواد مخدر برای تجاوز به زنان یکی از معضلات در تمامی کشورها است .

به زنان و دختران نوشیدنی های حاوی مواد  مخدری به نام  جی بی ال  GBLو یا  کتامین (کتالار) می دهند و زمانی که انها بی هوش و بی حرکت می شوند به انها تجاوز جنسی  می کنند. 

 

http://24.media.tumblr.com/tumblr_lpj3r5kuzW1qfuohco1_500.jpg

 دانشمندان نی های ساخته اند که بر روی سر  و جدار  ان نقاطی اغشته به مواد حساس  شیمیایی وجود دارد که قادر به شناسایی  ماده مخدر جی بی ال و کتامین  است  

 این مواد حساس شیمیایی موجود در جدار نی ها  به ماده مخدر جی بی ال و کتامین حساس بوده و اگر با ان تماس  پیدا کنند به رنگ قرمز در می ایند  

 

کافی است این نی را چند ثانیه درون  نوشیدنی قرار داد و انرا  چند بار به هم بزنید   اگر رنگ سر  نی  قرمز شد   نشان دهنده اغشته بودن ان مایع با مخدر جی بی ال و کتامین است

ماده مخدر جی بی ال در غرب به نام قطره ناک اوتی مشهور است و امروزه اکثرا  برای تجاوز به زنان و دختران جوان در مهمانی ها و یا پارتی های شبانه  از این مواد مخدر  استفاده می شود  

  

آنـانـدا (Ananda):  سعادت، سرور، نهایت لذت که اساس کیفیت حقیقت نهایی(تاتوا) است

 ANANDA:   شعف جاودانی.  

پروتکل ترک اعتیاد مخدر محرک متامفتامین (شیشه ) متد آناندا Ananda

متد آناندا در ترک اعتیاد ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) و مواد افیونی چیست 

مهار کننده انزیم PDE-4 ,و دیازپام در ترک اعتیاد به ماده مخدر متامفتامین ...  

داروهای ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) چیست -جینکوبیلوبا ... 

چرا استفاده از اسپری فلفل بر علیه معتادان به ماده مخدر شیشه ... - Ananda 

مودافینیل در ایران و ایبودیلاست در امریکا کدامین در ترک اعتیاد به ... 

چگونه میزان صدمات مغزی در معتادان به مخدر متامفتامین (شیشه ) را ... 

متد های ترک اعتیاد به ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) متد پرومتا روش ... 

دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) پروتکل آناندا (قسمت اول ) 

مخدر های صنعتی جدید در دنیا  

opium.site: مخدر روانگردان جدید صنعتی دو سی پی 2C-P چیست ؟ 

opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی مالی Molly چیست (شکل ... 

opium.site: ماده مخدر جدید صنعتی سه دودی مخدر چین سفید (افغان ) نیست 

opium.site: داستان طنز مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در امریکا 

opium.site: مخدر روانگردان صنعتی جدید (آسمان وانیلی )vanilla sky و ... 

opium.site: مخدر روانگردان صنعتی جدید اتکاتینون ( Ethcathinone ... 

opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی نهمین ابرCloud 9 (دی متیل ... 

opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید سعادت BLISS (MDPV) . 

opium.site: ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید لبخند(2C-I) در امریکا ... 

opium.site: ترمیم پرده بکارت و مواد مخدر جدید صنعتی ... 

opium.site: مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز ))آسمان هفتم Blue ... 

opium.site: ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید ترشیده (حنایی)(اکستاسی ... 

opium.site: مخدر جدید صنعتی  

opium.site: قرن بیست یکم کشورها در اسارت روانگردان های جدید صنعتی 

opium.site: 5-MeO-DALT ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید 5 متوکسی ... 

opium.site: مصرف مخدر روانگردان جدید بمب اتمیk2 سه جوان را به ...