X
تبلیغات
رایتل

حکیم الرعایا

سربازی و گرفتن کارت پایان خدمت با اعتیاد به مخدر گل و تریاک و هروئین و یا چند ماده مخدر به طور همزمان

دو بیمار مراجعه کردند 

بیمار اول سابقه مصرف مخدر گل داشته و اکنون گاهگاهی  مخدر گل استفاده می کند و هر شب نیز از تریاک استفاده می کند او بعد از دو هفته از سربازی فرار کرده است و اکنون عنوان می کند که ابتدا می خواهد ترک کند بعد به سربازی برود 

بیمار دوم خانمی است که عنوان می کند پسرش 15 ماه سربازی را بدون فرار و مسله ای طی کرده است و هر روز سر ساعت به محل خدمت خود رفته و مافوق های  او در پادگان از او  رضایت دارند  این پسر  سابقه مصرف مخدر گل دارد  و  مادر  متوجه شده است پسرش  عصرها هر روز ماده مخدرگل می کشد و جدیدا  از مواد مخدر دیگری مثل هروئین و یا تریاک هم استفاده می کند و این مادر خواستار ترک دادن پسرش  در طول مدت سربازی است .

شما چه پیشنهادی دارید 

از نظر ما کسانی که معتاد به  مواد مخدر هستند اگر بتوانند سربازی خود را با اعتیاد طی بکنند و پایان خدمت بگیرند  حتی اگر از چند ماده مخدر استفاده می کنند  و بعد از گرفتن پایان خدمت اقدام به ترک دادن انها بکنند بسیار بهتر از کسانی است که می خواهند به بهانه ترک کردن  مواد مخدر سربازی خود را عقب انداخته  و یا به این بهانه از رفتن به سربازی خود داری بکنند


درمان و ترک اعتیاد مخدر گل (ماری جوانا گل ) با ریتالین و کندر ...

ماده مخدر جدید گل سویه ماری جوانای کوش افغان (کش افغان )Kush Cannabis (شاخص شفق قطبی ) Aurora Indica است

 ماده مخدر جدید گل اعتیاد آورتر و مخرب تر از ماری جوانا و حشیش است ...

 شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دارد - مشاوره ...  

من به دشمن دانا و باهوش هر چند شیطانی مثل کانابیس گل باشد ...

داروهای درمان کننده گیاهی برای ترک اعتیاد به ( مخدر گل /متادون حشیش متامفتامین هروئین )آلفا پینن

درمان هراس و اضطراب و حملات ترس Panic attack به علت مصرف ماری جوانا گل (طبی ) مخدر گل

ماده مخدر کراک چیست

  • ماده مخدر گل لزوما ماری جوانای طبیعی نیست (رواج ماده مخدر ماری جوانای صنعتی در ایران با نام گل ) Drug Flowers
  • افسانه ماری جوانای بکر زای G13 جی سیزده G-13 (cannabis)