حکیم الرعایا

از نظر علمی سردی و ثقل سرد چیست . رابطه سردی با گوجه سبز و الکل و اضطراب (ادیو) در کانال تلگرام دکتر یزدان نیاز

از نظر علمی سردی و ثقل سرد چیست  . رابطه سردی  با گوجه سبز و الکل و اضطراب (ادیو )

در کانال تلگرام دکتر یزدان نیاز

Telegram: Contact @DrYazdanniaz