X
تبلیغات
زولا

حکیم الرعایا

چرا افکار خوب به انسان آرامش می دهند

چرا افکار خوب به انسان آرامش می دهند

چرا عاشق با شنیدن نام معشوق  یا دیدن معشوق احساس ارامش و.شادی و محبت می کند . 
چرا انسانها با دیدن عکس  های کودکان یا در اغوش کشیدن انها احساس محبت می کنند . 
مغز انسانها دنیای پیچیده ای است اما بعضی از رازهای ان بر انسان اشکار  شده است . 
کودکانی  که از ابتدای زندگی توسط والدین خود تحت این اموزش قرار می گیرند که این تصویر زیباست .ان مکان ارامش میدهد و اه چه بچه زیبا و قشتگی است . 
 به مرور در مغز انها هورمونهای مختلف ترشح می شود . که هر کدام مسول یکی از اعمال ارامش و عشق و شادی است . 
ترشح این هورمونها در زنان بیشتر و سریعتر است . 
مادری که به کودک خود شیر می دهد ناخوداگاه در مغزش هورمون فنیل اتیل امین ترشح می شود .و بعد از مدتی مغز او شرطی شده و با دیدن کودک خود و یا دیدن عکس او هورمون عشق فنیل اتیل امین  در مغز او ترشخ و او  احساساتی می شود . 
او از دیدن نوزادان احساس لذت و محبت می کند . 
به این سبب زنان با دیدن تصاویر نوزادان دچار نوعی احساس محبت و علاقه بیشتر از مردان می شوند . 
از کودکی با  خندیدن و نشاط هورمون های مختلف مثل نورادرنالین و دوپامین و سروتونین در مغز ترشح می شود .زمانی که شما یک فیلم کمدی از فردی مثل جری لوئیس می بینید و شروع به خنده می کنید مغز شما شروع به ترشح هورمون های شادی می کند و  شرطی می شود .کافی است یک بار به مجلسی که در ان در حال نمایش فیلمی از جری لوئیس می دهند وارد شوید و ناخواداگاه احساس انبساط و نشاط می کنید .  
در موقع کارهای هیجان انگیز مخلوطی از هورمونهای نورادرنالین  و دوپامین در مغز ترشح می شود
درواقع تمامی احساسات انسانها چیزی جز تربیت مغز او با هورمونها نیست و هر انچه ما در کودکی دیده و یا شنیده ایم به نوعی در بزرگی بر روی ما اثر می گذارد و  احساسات انسانها چیزی جز  ترشح هورمونهای مغزی نیست