X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم الرعایا

رابطه جنسی سالم چگونه رابطه ای است؟

رابطه جنسی سالم چگونه رابطه ای است؟
رابـطـه جنـسـی سـالـم مـثـبت و پــر مایه بوده و به چگونه ارتـبـاط بـرقـرار کـردن و پذیـرش و دهـش عشـــق توسط ما بستگی دارد.
 

رابطه جنسی سالم چگونه رابطه ای است؟

رابـطـه جنـسـی سـالـم مـثـبت و پــر مایه بوده و به چگونه ارتـبـاط بـرقـرار کـردن و پذیـرش و دهـش عشـــق توسط ما بستگی دارد.

رابطه جنسی سالم به معنی توانایی در لذت بردن و کنترل رفتار جنسی و تناسلی است، عاری از هرگونه احساس ترس، شرمساری، گناه و باورهای غلط.

رابطه جنسی سالم شکلی از ارتباط برقرار کردن میباشد که از طریق آن ما احساسات، افکار و لذت را مبادله میکنیم.

یک رابطه جنسی سالم مستلزم چنین شرایطی است: رضایت- برابری - احترام-اعتماد - ایمنی - مسئولیت.

رضایت: یعنی شماقادر باشید آزادانه و براحتی انتخاب کنید که در فعالیت جنسی شرکت کنید یا که نکنید. همچنین شما قادر خواهید بود هر زمان که لازم دیدید فعالیت جنسی در حال انجام را متوقف سازید. فارغ از هر گونه تحمیل و اجبار.

برابری و مساوات: یعنیحس شما از اقتدار فردی هم سطح اقتدار فردی شریکتان باشد. هیچ یک از طرفین بر دیگری تفوق و استیلا نخواهند داشت.

احترام:یعنی شما و شریکتان متقابلا به شخصیت، خواسته ها، نیازها و مرزهای یکدیگر احترام میگذارید.

اعتماد:یعنی شما و شریکتان از لحاظ جسمی و احساسی به یکدیگر اعتماد دارید.

ایمنی:یعنی شما و شریکتان در نحوه برقراری رابطه جنسی احساس امنیت و ایمنی میکنید. شما در رابطه با زمان، مکان و چگونگی فعالیت جنسی راحت بوده و حق انتخاب دارید. شما از احتمال عدم حاملگی ناخواسته، انتقال بیماریهای مقاربتی و صدمات جسمی اطمینان داشته و احساس امنیت میکنید.

مسئولیت:یعنی شما می بایست مسئولیت عواقب و تبعات رفتارها و فعالیتهای جنسی خود را بعهده بگیرید. همچنین پیش از برقراری هرگونه رابطه جنسی می بایست از دانش جنسی کافی برخوردار باشید.

چگونه یک رابطه جنسی سالم و ناسالم را از هم تشخیص دهیم:

رابطه جنسی سالم /رابطه جنسی ناسالم

یک انرژی قابل کنترل است/ یک انرژی غیر قابل کنترل است


یک انتخاب آزادانه است/ یک اجبار و تحمیل است


یک سائق طبیعی است/ یک اعتیاد است


دارای محدودیت است /محدودیتی ندارد


سبب تحکیم و تثبیت هویت شما میگردد/ به شما هویتی دوگانه میبخشد


عزت نفس شما را افزایش میدهد/ احساس شرمساری بشما میدهد


شفا بخش و نیرو بخش است/ آسیب رسان و زیانبار است


آمیخته با عشق است/ تهی از عشق است


یگانگی و سهیم شدن است/ دوگانگی و انجام دادن با فردی است


نیازمند ارتباط و گفتگو ست/ بی نیاز از گفتگو ست


آرامش بخش و تسکین دهنده است/ استرس زا ست


امری خصوصی است/ امری مخفیانه و سری ست


آمیخته با احترام است/ بهره کشی و استثمار ست


دو جانبه است /منفعت یک سویه دارد


صمیمانه است /سرد و غیر صمیمی است


مسئولانه است/ غیر مسئولانه است


ایمن است/ خطر آفرین است


لذتی ست جسمی، روحی و معنوی /لذتی است جسمانی


ارتقا دهنده سطح سلامتی جسمی،/تنزل دهنده سطح سلامتی

روانی و اجتماعی فرد است/جسمی، روحی و اجتماعی

پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده