حکیم الرعایا

عوارض جانبی مصرف مخدر متادون چیست

عوارض جانبی مصرف مخدر متادون چیست
عوارض جانبی متادون عبارتند از: 

 • Thrombus لخته -
 • Hypoventilation کاهش حجم هوای تنفسی
 • Constipation یبوست
 • Extreme sweating and heat intolerance تعریق شدید و عدم تحمل گرما
 • Chronic fatigue , sleepiness and exhaustion خستگی مزمن ، خواب آلودگی و خستگی
 • Constricted pupils تنگ شدن مردمک ها (میوز)
 • Nausea تهوع
 • Low blood pressure فشار خون کم یا پایین
 • Hallucination خیال -توهم
 • Headache سردرد
 • Vomiting استفراغ
 • Cardiac arrhythmiaآریتمی قلبی
 • Anorexia بی اشتهایی
 • Weight gain افزایش وزن
 • Sudden Death مرگ ناگهانی ناگهان باخت
 • Gynecomastia ژنیکوماستی
 • Memory loss از دست دادن حافظه
 • Stomach pains درد معده
 • Dry mouth خشکی دهان
 • Perspiration عرق
 • Flushing فلاشینگ
 • Itching خارش
 • Difficulty urinating سختی ادرار
 • Swelling of the hands, arms, feet, and legs تورم دست ها، بازوها، پاها، و پاها
 • Agitation تحریک
 • Mood changes تغییرات خلق و خو
 • Blurred vision تاری دید
 • Insomnia بیخوابی
 • Impotence لاغری
 • Skin rash جوش های پوستی
 • Seizures تشنج