حکیم الرعایا

گیاه کانا شامل ماده مخدر مس امبرنول .مس امبرینون .مس امبرین mesembrine ، mesembrenone ، mesembrenol

ماده مخدر مس امبرنول .مس امبرینون .مس امبرین

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Sceletium_tortuosum_01102003_Afrique_du_sud_2.JPG
گیاه کانا شامل مخدر های مس امبرنول و مس امبرینون مس امبرین

ماده مخدر مس امبرنول .مس امبرینون .مس امبرین mesembrine ، mesembrenone ، mesembrenol

در افریقا گیاهی وجود دارد به نام  sceletium tortuosum این گیاه که به نام چانا و یا کانا KANNA هم معرف است .دارای ماده موثره مس امبرنول و مس امبرینون  و مس امبرین است
این مواد وقتی در بدن انسان وارد شوند به مغز می رسند و از باز جذب ماده سروتونین در مغز جلوگیری می کنند به این  علت باعث ایجاد شادی  و رفع افسردگی و کاهش اشتها می شوند .
اثرات ضد افسردگی ان از قرص های مثل ایمی پرامین قویتر است
چوپانان و اهالی افریقا ان را جویده و اب حاصل از گیاه را قورت می دهند.البته به صورت دم کرده و چای و امروزه به صورت اسنیف هم استفاده می شود .مصرف زیاد ان می تواند ایجاد توهم ورویا و نشئگی شدید کند