حکیم الرعایا

لیست کمپ های ترک اعتیاد مواد مخدر در شهر اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

1

57

کلینیک ترک اعتیاد MMT علوم پزشکی استان

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر کمال حیدری

اصفهان

4476060

خیابان بزرگمهر

2

93

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی هفتون

خصوصی

دکتر رامین رادفر

اصفهان

5568486

ایستگاه هفتون

3

94

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی فارابی

خصوصی

دکتر مهرداد صالحی

اصفهان

2331703

خیابان شمس آْبادی – مقابل بیمارستان سینا

4

95

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی بهار

خصوصی

دکتر حمید میرزایی

اصفهان

2367361

خیابان شیخ بهائی

5

96

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی عروج

خصوصی

دکتر وحید ضیائی قهنویه

اصفهان

6240536

خیابان حکیم نظامی – خیابان محتشم کاشانی -100 متر بعد از پست

6

97

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی طلوع سبز

خصوصی

دکتر هوشنگ والی بخت

اصفهان

6615378

چهارراه شیخ صدوق

7

98

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی فجر

خصوصی

دکتر احمد پاکزاد

نجف آباد

2615758-0331

نجف آباد – پائین تر از چهارراه امام

8

99

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی دکتر غلامی

خصوصی

دکتر عباس غلامی

شاهین شهر

5247284-0312

شاهین شهر – خیابان فردوسی

9

100

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی بهزیستی

سازمان بهزیستی

دکتر مجید نوروزی

اصفهان

6619431

خیابان احمد آباد

10

101

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی دکتر منشئی

خصوصی

دکتر هومن منشئی

اصفهان

6259458

خیابان شریعتی

11

102

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی بهبودی

خصوصی

دکتر محمد علی سلطان الکتابی

اصفهان

2261381

خیابان سروش – مقابل داروخانه ولی عصر طبقه فوقانی دشت

12

103

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی دکتر بدیعی

خصوصی

دکتر ناصر بدیعی خوزائی

خمینی شهر

3275938

خمینی شهر – خیابان بوعلی

13

104

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی پرواز

خصوصی

دکتر ابوالقاسم قصری

خمینی شهر

3225915

خمینی شهر – خیابان امام شمالی

14

105

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی پاک مهر

خصوصی

دکتر سید فرهاد رجالی

اصفهان

2239470

خیابان آمادگاه – مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 2 واحد 7/22

15

106

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی رها مبارکه

خصوصی

دکتر مرتضی رئیس زاده

مبارکه

5222376-0335

مبارکه – خیابان 17 شهریور ک نیلوفر پلاک 1

16

107

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی پاک اندیش

خصوصی

دکتر حسن علیخانی

زرین شهر

2232509-0334

زرین شهر – فلکه هلال احمر

17

108

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی اسپادانا

خصوصی

دکتر مهدی پور آقا کوچک

شاهین شهر

5227679-0312

شاهین شهر – بلوار شریعتی

18

109

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی سپهر

خصوصی

دکتر محمد طالبی

برخوار و میمه

5463500-0312

خورزوق – خیابان شهید بهشتی

19

110

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی مهر جو

خصوصی

دکتر هوشنگ آژیر

تیران و کرون

3222545-0332

تیران – میدان امام حسین خیابان طالقانی

20

111

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی جامع پزشکی اصفهان

خصوصی

دکتر خلیل مومنی

اصفهان

2236575

خیابان آمادگاه مجاور داروخانه سپاهان – ساختمان پارسه


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

21

112

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی فردای روشن

خصوصی

دکتر علیرضا کفاشیان

اصفهان

7801643

شهرک امیر حمزه – خیابان هفتم

22

113

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سبز زرین شهر

خصوصی

دکتر سید محسن موسوی

زرین شهر

2275859

زرن شهر – بلوار باهنر

23

114

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  هشت بهشت

خصوصی

دکتر فرزاد کسائی

اصفهان

2645930

خیابان هشت بهشت غربی

24

115

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی صبای اصفهان

خصوصی

دکتر مجید حسین زاده

اصفهان

6603156

خیابان سجاد – خیابان شهید خلیلی- خیابان شهید اصغر لاری

25

116

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  هدایت

خصوصی

دکتر حمید رضا شمس

فلاورجان

0

پیربکران – خیابان شهید بهشتی – جنب پاساژ ملت

26

117

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی حضرت زهرا
( س ) زینبیه

خصوصی

دکتر علیرضا پیرزاده اصفهانی

اصفهان

5511195

خیابان زینبیه – خیابان آیت اله غفاری

27

118

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  افق

خصوصی

دکتر مهدی براآنی دستجردی

اصفهان

7760376

خیابان دستگرد – مقابل رستوران بیستون

28

119

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر براتی

خصوصی

دکتر مجید براتی

اصفهان

2213701

چهارراه فلسطین

29

120

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سلیم

خصوصی

دکتر ماشاا... اخضری

اصفهان

3204183

خیابان امام خمینی – خیابان عاشق آباد

30

121

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نوید زندگی

دکتر اکبر دانشور

دکتر اکبر دانشور باغبادرانی

باغبادران

6222442-0335

باغبادران

31

123

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  شفا شهرضا

خصوصی

دکتر عبد الناصر حکیم صفائی

شهرضا

3246524

شهرضا – سه راه حکیم فرزانه – کوچه 39

32

124

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی مهرگان

خصوصی

دکتر محمود رضا امیری

اصفهان

4469350

میدان قدس – خیابان زینبیه جنوبی

33

125

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر موسوی

خصوصی

دکتر موسوی یزدان پناه

اصفهان

6264489

چهارباغ بالا – ساختمان پزشکی بهار

34

126

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر شاهین

خصوصی

دکتر علی شاهین

خمینی شهر

3238559

میدان شهدای خمینی شهر

35

127

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  محمد رسو ا... ( ص )

خصوصی

دکتر بابک کاویان

خمینی شهر

3228699

خیابان بوعلی – کوچه ارشاد اسلامی

36

128

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نوید ایران

خصوصی

دکتر محمد آذربایجانی

اصفهان

2347879

خیابان شمس آبادی –خیابان پارس دوم

37

129

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  کیمیا

خصوصی

دکتر تقی کریم زاده

اصفهان

2672996

خیابان بزرگمهر – ساختمان بهشت – طبقه سوم

38

130

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  مهر

خصوصی

دکتر مجید آشتی جو

اصفهان

2255978

خیابان سروش – خیابان آل خجند – پلاک 52

39

133

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سامان

خصوصی

دکتر سید احمد طباطبائی

اصفهان

5242471

خوراسگان – ابتدای خیابان اباذر – مقابل بانک کشاورزی

40

134

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  عطار

خصوصی

دکتر اسماعیل کاویانی

اصفهان

2228705

خیابان آمادگاه –مجتمع پزشکی سپاهان ساختمان شماره 1


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

41

135

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نشاط

خصوصی

دکتر فتح اله کاظمیون

نجف آباد

2634319

خیابان شریعتی

42

136

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر صادقیان

خصوصی

دکتر حبیب اله صادقیان

اصفهان

2680010

خیابان 22 بهمن

43

137

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   سرای سعادت

خصوصی

دکتر سید محمد رضا سادات

اصفهان

6248231

فلکه ارتش – جنب بهداری ارتش

44

138

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   شفای فلاورجان

خصوصی

دکتر علی جعفر زاده

فلاورجان

03353233990

فلاورجان – خیابان بسیج – کوچه اسلام

45

139

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   مهر آرا

خصوصی

دکتر علی سلطان به

اصفهان

2240604

خیابان آمادگاه – چهارراه محمدآباد – ساختمان پزشکان

46

140

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   اقامتی ایراندوست

خصوصی

دکتر رامین رادفر

اصفهان

7885702

اتوبان ذوب‌اهن – جنب زندان مرکزی

47

142

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   دکتر صلاحی

خصوصی

دکتر سهیلا صالحی

اصفهان

6627062

دروازه شیراز – مجتمع آزادی – طبقه اول

48

143

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  کوثر

خصوصی

دکتر سیامک نعمانی

اصفهان

5233437

خیابان بسیج شمالی

49

144

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  آسمان

خصوصی

دکتر محمد رفیع منزلت

شاهین شهر

03125256000

خیابان عطار – فرعی 5 شرقی – مجتمع آسمان

50

145

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  گذری همت آباد

خصوصی

دکتر سعید کاظمی

اصفهان

6306394

خیابان حجتیه دوم – روبروی کوی درویش – پلاک 108

51

148

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   عماد

خصوصی

دکتر محمد رضا سلمان

نائین

03244224055

خوروبیابانک – خیابان امامزاده سید داوود

52

150

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سپاهان

خصوصی

دکتر محمد والی پور

اصفهان

2241146

آمادگاه  مجتمع پزشکی سپاهان

53

151

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  گذری شاهین شهر

خصوصی

دکتر مهری فراقی زاده

شاهین شهر

5246272

شاهین شهر – خیابان حافظ شمالی – فرعی 2 غربی

54

152

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  امید نجف آباد

خصوصی

دکتر محمد شفیعی

نجف آباد

2441068

یزدانشهر – یلوار مطهری – جنب خیابان 11

55

153

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  پارسا

خصوصی

دکتر محمود رحیمی

اصفهان

4484007

خیابان کاوه – چهارراه دکتر فاطمی – طبقه فوقانی کامپیوتر

56

154

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  اعلمی هرندی نجف

خصوصی

دکتر منصور جندقیان

نجف آباد

03312623000

خیابان پانزده خرداد جنوبی

57

155

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  مهر پویان

خصوصی

اصفهان

09131161047

ملک شهر – خیابان مطهری – ساختمان پزشکان سینا

58

157

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  محمد رضا پیرزاده

خصوصی

دکتر محمد رضا پیرزاده

اصفهان

2357010

خیابان شمس ابادی – روبروی بیمارستان سینا – محتمع فارابی

59

158

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر سیامک امانت

خصوصی

دکتر سیامک امانت

اصفهان

2237468

خیابان طیب – کوچه شهید مهدوی – مجتمع پزشکی آرمان

60

160

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  تلاش

خصوصی

دکتر علی نجفی قدسی

اصفهان

3367200

دروازه تهران – جنب بانک مسکن – ساختمان نگین – طبقه اول


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

61

161

کلینیک ترک اعتیاد MMT علوم پزشکی قائدی

خصوصی

دکتر مهرداد صالحی

اصفهان

دروازه دولت – کوچه قائدی

62

163

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   طلوع تجف آباد

خصوصی

دکتر محمد آقا کبیری

نجف آباد

03312624475

خیابان شریعتی – چهارراه بازار – طبقه فوقانی – بانک کشاورزی

63

164

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  طلوع سبز مبارکه

خصوصی

دکتر ذبیح اله حقیقی

مبارکه

09131359866

خیابان بسیج شمالی – طبقه پائین الکتریکی مهدوی

64

165

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  بهبود فولاد شهر

خصوصی

دکتر سعید کاظمی

فولاد شهر

091333353307

فولاد شهر – محله ب 8 ویلایی – پلاک 99

65

166

کلینیک ترک اعتیادMMTخصوصی سپهرآرمان نقش جهان

خصوصی

دکتر محمد طالبی

اصفهان

4390965

ملک شهرز – اول  رباط سوم – ساختمان صدرا – طبقه دوم

66

167

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  یبرجیان بهارستان

خصوصی

دکتر مهرداد برجیان

اصفهان

09131134462

بهارستان – خیابان الفت – بطرف ولی عصر – روبروی موسسه زبان

67

168

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   آمادگاه

خصوصی

دکتر هوشنگ طاهریان

اصفهان

2212028

خیابان آمادگاه – جنب داروخانه شکریان

68

169

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  آرمان

خصوصی

دکتر مهدی آزادی

اصفهان

4483414

خیابان لاله – باغ فوشخانه – روبروی پمپ بنزین

69

170

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  احیاء زندگی

خصوصی

دکتر خلیل امیرزاده ایرانق

اصفهان

3362724

میدان شهدا – اول خیابان کاوه – طبقه فوقانی داروخانه

70

171

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  ابن سینا

خصوصی

دکتر مسعود علی عسگری

اصفهان

4484604

اصفهان خیابان میرداماد – بیمارستان احمدیه

71

172

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  بیمارستان امین

خصوصی

دکتر ابوالفضل واسعی

اصفهان

4455051

بیمارستان امین – خیابان ابن سینا

72

173

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  احسان

خصوصی

دکترحمید ادریسی

اصفهان

6289956

خیابان دقیقی – محتشم ساختمان پردیس جنوبی واحد شماره 4

73

174

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  زندگی دوباره

خصوصی

دکتر مهرداد مصطفی پور

اصفهان

3385018

چهارباغ پائین – میدان تختی – طبقه فوقانی صندوق

74

175

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  صبای فلاورجان

خصوصی

دکتر شهناز شاهرخی

فلاورجان

03353232095

فلاورجان – خیابان شریعتی – پاساژ شریعتی – طیقه 3

75

176

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  محسن کسائی

خصوصی

دکتر محسن کسائی اصفهانی

اصفهان

خیابان رهنان – خیابان اباذر – جنب داروخانه شفا بخش

76

178

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  امید تیران

خصوصی

دکتر امیر منصور انتشاری

تیران و کرون

03323224890

تیران – حنب بانک سپه مرکزی

77

179

کلینیک ترک اعتیادMMT خصوصی جامع توانبخشی باران

خصوصی

دکتر غلامرضا بارانی

اصفهان

09133147386

میدان امام حسین – کوچه سرلت – نبش رستوران اعظم

78

180

کلینیک ترک اعتیادMMT خصوصی  سرای امید

خصوصی

دکتر محمد باقر حاجی قربانی

داران

03724223069

داران – بلوار طالقانی – جنب داروخانه شبانه روزی

79

181

کلینیک ترک اعتیاد MMTخصوصی  دکتر مهام بهارستان

خصوصی

دکترمهرداد مهام

بهارستان

6811199

بهارستان – خیابان الفت – جنب داروخانه مقدس

80

182

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر منصور رنجکش

خصوصی

دکتر منصور رنجکش

اصفهان

2208568

خیابان طیب – مجتمع آرمان – بلوک مرکزی – طیقه دوم


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

81

183

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  زاینده رود

خصوصی

دکتر فریبا دانشور

زرین شهر

03342662853

شهر زاینده رود – روبروبیمه آسیا کوچه گلستان 11پ 2

82

185

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی   نسیم

خصوصی

دکتر سید مرتضی ناجی

اصفهان

4416556

خیابان رباط اول جنب داروخانه شریف

83

186

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  صحت

خصوصی

دکتر احسان طیبی

اصفهان

44041943

خیابان جابر انصاری – نبش 5 آذر – مجتمع رسول واحد اول

84

187

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سبحان

خصوصی

دکتر مهدی خزعلی

اردستان

0362544244

میدان امام خمینی – ابتدای خیابان شهید فائق

85

188

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  تولدی دوباره

خصوصی

دکتر مهدیقلی سامی

سمیرم

03223223135

خیابان آیت اله غفاری مجتمع پزشکی سینا – طبقه 2

86

189

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  امین فلاورجان

خصوصی

احمد قلی حبیبی بابادی

فلاورجان

0335227445

فلاورجان – خیابان فردوسی – جنب تامین اجتماعی سابق

87

190

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دوپامین

خصوصی

دکتر شیرزاد جوهری

اصفهان

4511993

اتوبان چمران – روبروی خیابان مولوی – طبق فوقانی داروخانه

88

191

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  میلاد

خصوصی

دکتر فضل اله صفری

اصفهان

5670268

خیابان زینبیه – پارک لاله – مجتمع تجاری مهدی طبقه دوم

89

192

کلینیک ترک اعتیادMMT خصوصی ابن سینای گلپایگان

خصوصی

دکتر حمید رضا تاجداری

گلپایگان

03723222935

خیابان هفده تن پلاک 47

90

193

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  آفرینش

خصوصی

دکتر محمد رضا یزدانی

اصفهان

2238896

خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع قصر نور – طبقه 4

91

194

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دکتر مانیان

خصوصی

دکتر محمد حسین مانیان

اصفهان

7387609

خیابان کهندژ – بعد از داروخانه دکترهانی

92

195

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  آراد

خصوصی

دکتر محمد اریسیان

اصفهان

6253996

چهارباغ بالا – مجتمع پارسیان

93

196

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نیایش

خصوصی

دکتر سید حمزه صدیقی

اصفهان

9511837

خیابان کاوه – خیابان ابوریحان – فلکه برازنده – اول اشراق طبقه 1

94

198

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  دی

خصوصی

دکتر حسین رهروی

اصفهان

6280361

خیابان توحید میانی – مقابل داروخانه دکتر منوچهری کوچه ایزدی

95

199

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نوید مبارکه

خصوصی

دکتر فرامرز صادقی

مبارکه

03355251531

مبارکه – بلوار نیکبخت – طیقه فوقانی گلدستون

96

200

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  پارس

خصوصی

دکتر شهاب طاهری

اصفهان

4441245

ملک شهر – خیابان مطهری – مجتمع مهر

97

201

کلینیک ترک اعتیاد MMT  علوم پزشکی نور

خصوصی

دکتر مهرداد صالحی

اصفهان

2222127

خیابان استانداری

98

202

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  طوبی

خصوصی

دکتر علیرضا اسماعیل زاده

اصفهان

5245384

نبش خیابان همدانیان – طبقه فوقانی املاک نسیم

99

203

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  رها بخش

خصوصی

دکتر نصرت ا... صالحی

اصفهان

2345823

خیابان شمس آْبادی – مقابل بیمارستان سینا

100

204

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  مهر آوران

خصوصی

دکتر علی کاوسی حیدری

اصفهان

09133314154

فلکه ارتش – خیابان وحید – خیابان حسین آباد طبقه دوم واحد10


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

ردیف

کد موسسه

نام کامل

نام موسس

نام رئیس

شهرستان

تلفن

آدرس

101

205

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  باران

خصوصی

دکتر رضا روزبهائی

اصفهان

4487900

خیابان کاوه – چهارراه باهنر – ابتدای مدرس جدید – تقاطع اول

102

206

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  رادمهر

خصوصی

دکتر الهام میران زاده مهابادی

اصفهان

09131674725

خیابان بزرگمهر – ساختمان میرداماد

103

207

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  پردیس

خصوصی

دکتر احمد رضا سرجویی

اصفهان

6247825

خیابان حکیم نظامی – بین چهارراه حکیم نظامی و خاقانی

104

208

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  طلوع پاکی

خصوصی

دکتر سید طاهر محمدی

اصفهان

4522632

سه راه ملک شهر – جنب داروخانه دکتر احمد پور

105

209

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  شفاو رحمت

خصوصی

دکتر احسان فراستی

اصفهان

4484025

خیابان مدرس – خیابان مولوی چهارراه 110

106

210

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  عرفان

خصوصی

دکتر غلامرضا اسلامیه

اصفهان

2606717

خیابان کاوه – ابتدای جابر انصاری – طبقه دوم واحد شماره 3

107

212

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  مرکزDic  زنان

خصوصی

دکتر صفورا فراست

اصفهان

6259082

فلکه ارتش خیابان وحید – اول حسین آباد – پایگاه سلامت

108

215

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  افرا

خصوصی

دکتر ناصر کریمی

خمینی شهر

3633826

بلوار امیر کبیر – خیابان 57 رو.بروس قرض الحسنه فجر

109

216

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  روزنه

خصوصی

دکتر حسین حداد

شهرضا

3245552

شهرضا – میدان طالقانی – طبقه دوم قنادی سید یوسف

110

217

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  اندیشه

خصوصی

دکتر ناهید جمالی هنجنی

اصفهان

3/6605542

خیابان سجاد – ابتدای قائم مقام فراهانی – سپهسالار

111

219

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  صبای نجف آباد

خصوصی

دکتر علی ایوبی

نجف آباد

03312442525

امیر آباد – خیابان مطهری جنوبی – جنب بانک ملی

112

220

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  بامداد

خصوصی

دکتر محمد امید فرمانبر

اصفهان

2229702

خیابان طیب – جنب پمپ بنزین

113

221

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  پیام

خصوصی

دکتر مرضیه فرشاد

اصفهان

7787099

سه راه سیمین – اتوبان ذوب‌اهن – جنب توریست برگر

114

222

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  صبح فردا

خصوصی

دکتر سید علی موسویان

نجف آباد

2442078/033

یزدانشهر- بلوار مطهری – خیابان نگارستان 12 غربی – پلاک 2

115

223

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  زندگی نو

خصوصی

دکتر روزبه  روحانی

برخوار و میمه

2630331

دستگرد – برخوار فلکه اصلی شهر جنب رستوران آذری

116

225

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نفس پاک

خصوصی

دکتر مصطفی نصر اصفهانی

شاهین شهر

2662188

خیابان بزرگمهر – ابتدای هشت بهشت شرقی

117

226

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  آرمان زرین شهر

خصوصی

دکتر علی شهریاری

اصفهان

03342234887

خیابان شهید باهنر – طبقه فوقانی شیرینی فروشی بی بی گل

118

227

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  سبحان

خصوصی

دکتر سید مهران دخیل علیان

اصفهان

2731400

خیابان هشت بهشت غربی حد فاصل خ نشاط و چهارراه ملک

119

228

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  مرکزی بهارستان

خصوصی

دکتر جواد کبریائی زاده

بهارستان

6813039

خیابان الفت – روبروی آزمایشگاه پاستور

120

229

کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  امید نو

خصوصی

دکتر سید مصطفی طباطبائی

برخوار و میمه

دولت آباد – ابتدای بلوار حبیب آباد روبروی استخر خلیج


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معاونت غذا ودارو

اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 

 • پروتکل درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ومحرک با داروی ترک اعتیاد گیاهی ایبوگین An Ibogaine treatment protocol
 • تکامل شخصیت در کودکی و ارتباط ان با افزایش ریسک اعتیاد به ماده مخدر کریستال مت امفتامین (شیشه ) و ماری جوانا
 • با پسران معتاد به مخدر گل ازدواج نکنید!
 • بررسی روش سایکدلیک تراپی با ایبوگین و سایلوسیبین در ترک درمان اعتیاد به کریستال مخدر مت امفتامین (شیشه ) و کوکائین و مواد افیونی
 • نور خورشید اعتیاد اور است . sun exposure releases Endorphins
 • پسر جکی چان به جرم استفاده از مواد مخدر دستگیر شد Jackie Chan's Son Jaycee Detained In Beijing Drug Bust
 • رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور : ماده مخدر جدیدی به نام گل وارد کشور نشده است ؟؟؟؟؟
 • سلام و درود خدمت دکتر یزدان نیاز - پرسش های یک پژوهشگر دل شکسته
 • ایا مصرف ماری جوانا در کنار حیوانات خانگی (سک و گربه ) باعث معتاد شدن انها می شود
 • رابین ویلیامز به علت افسردگی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر خودکشی کرد و مرد
 • تشنج و کما و مرگ با مصرف قرص های ترک اعتیاد دراگون (میراگینین)
 • اثرات درمانی گیاه تریاک و ماری جوانا توهمی که معتادان به ان دلخوشند
 • ایا فرقی بین ماری جوانا معمولی و ماری جوانا گل وجود دارد
 • سروتونین (هیدروکسی تریپتامین ) هورمون عاقبت به خیری انسان است.
 • مبانی علمی سایکدلیک تراپی در ترک اعتیاد مواد محرک بر اساس استفاده از سیلوسایبین Psilocybin به جای ایبوگین IBOGAINE
 • ردیف

  کد موسسه

  نام کامل

  نام موسس

  نام رئیس

  شهرستان

  تلفن

  آدرس

  121

  230

  کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  واله

  خصوصی

  دکنر محمود کرمی مفرد

  اصفهان

  2676268

  خیابان هشت بهشت شرقی – نبش کوچه ارشاد – پلاک 25

  122

  231

  کلینیک ترک اعتیاد MMT خصوصی  نور

  خصوصی

  دکتر مصطفی خراسانی

  برخوار و میمه

  03125454779

  دستگرد برخوار – خیابان توحید