حکیم الرعایا

چگونه با نوجوان معتاد برخورد کنیم؟

چگونه با نوجوان معتاد برخورد کنیم؟

عبرت نیوز: شما توجه داشته باشید که در این بحران نوجوان محکوم نیست، بلکه اجتماع و سیاست های غلط اجرایی محکوم می باشند و ما باید اول به سراغ اجتماع و سیاست های اجرایی برویم ، آنها را اصلاح کنیم تا بتوانیم این نوجوان را به شرایط مطلوب برگردانیم.

دکتر اقلیما رئیس انجمن علمی مدد کاران اجتماعی ایران در گفت و گو با سلامت نیوز عنوان کرد :« ما در مرحله ی اول نباید شرایط را برای بروز همچین مشکلی مهیا کنیم ، اما باید واقعیت را بپذیریم که این فرد معتاد شده و چون این مشکل یک روزه به سراغ وی نیامده ما هم نمی توانیم در چند جمله و در یک زمان کوتاه درباره ی این مشکل صحبت کنیم و آن را برطرف کنیم.

وی گفت :« به طور مثال ما باید بدانیم یک نوجوان 15 ساله که شیشه مصرف می کند 15 سال در زندگی مشکل داشته است. یعنی از کودکی در خانواده ، مدرسه و اجتماع با او رفتارهایی صورت گرفته که او را به این مرحله رسانده و فرد هم برای فرار از این مشکلات به مواد مخدر پناه آورده یا به سمت قرص هایی که روانپزشکان به عنوان آرام بخش برای او تجویز کرده اند می رود.»

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت :« متاسفانه ما یا به عنوان روانپزشک مواد مخدر به خورد آن نوجوان می دهیم یا این نوجوان در جامعه از راه های دیگر به سمت این مواد سوق پیدا می کند. پس ما برای حل این معضل باید در مشکلات 15 ساله این نوجوان جست و جو کنیم و علل گرایش این فرد به سمت مواد مخدر را پیدا کنیم تا بتوانیم بهترین شیوه ی برخورد با این مشکل را اتخاذ کنیم.»

دکتر اقلیما درخصوص عوامل بروز این معضل گفت :« عوامل زیادی در بروز این بحران وجود دارد . به طور مثال مشکلات و دعواهای خانوادگی ، بدرفتاری هایی که در مدرسه با این فرد صورت می گیرد، نبود تفریح و رفاه برای این فرد و غیره باعث می شود که به این نوجوان فشار روحی وارد شود که دیگر طاقت تحمل این مسائل را نداشته باشد و در نهایت به سمت اعتیاد برود.»

دکتر اقلیما بیان کرد :« در بحث تجویز های بی اساس روانپزشکان شما تصور کنید در کودکی فردی دچار اضطراب می شود. وقتی او به روانپزشک مراجعه می کند روانپزشک فقط با قرص های آرامبخش سعی در تسکین مشکلات او دارد ولی هیچ برنامه ای برای حل ریشه ای مشکلات او ارائه نمی دهد. این کار روانپزشک هم باعث اعتیاد آن فرد می شود.»

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران بیان کرد :« نکته ی دیگری که باید مطرح شود این است که وقتی نوجوانی به این سمت رفت او را محکوم می کنیم. اما شما توجه داشته باشید که در این بحران نوجوان محکوم نیست، بلکه اجتماع و سیاست های غلط اجرایی محکوم می باشند و ما باید اول به سراغ اجتماع و سیاست های اجرایی برویم ، آن را تا بتوانیم این نوجوان را به شرایط مطلوب برگردانیم.»

دکتر اقلیما علل بروز این معضل را مشکلات اقتصادی در جامعه برشمرد و گفت :« هر جامعه ای که فقر در آن است و افراد آن درگیر مشکلات اقتصادی هستند آمار بزهکاری بالا می رود، ارزش های معنوی از بین می رود و به جای آن مادی گرایی رشد می کند که متاسفانه ما الان درگیر این موضوع هستیم.»

وی در بحث برخورد با این نوجوانان اظهار داشت :« در بحث برخورد با این افراد باید در نظر داشته باشیم باید با محبت کردن نیاز های عاطفی این فرد را برآورده کنیم چون اولین مشکل این فرد کمبود محبت است و نباید ما با این افراد از طریق برخورد های تنبیهی مقابله کنیم.»

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران گفت :« متاسفانه در کشور ، ما هیچ برنامه و یا سازوکاری برای برخورد با این معضل نداریم و علاوه بر آن در هیچ جای کشور هم مراکز خاصی برای نگه داری افراد معتاد نداریم و  دولت هیچ اقدامی هم برای برخورد با ابن بحران نکرده است.»

دکتر اقلیما در خصوص سن اعتیاد نوجوانان گفت :« سن اعنیاد در جدیدترین آمار ها زیر 15 سال و یا حتی زیر 12 سال عنوان شده و  اغلب این افراد از شیشه و حشیش استفاده می کنند چون این مواد به سادگی قابل مصرف است و به راحتی هم پیدا می شود.»

این مددکار اجتماعی در خصوص نحوۀ برخورد خانواده با یک نوجوان معتاد اشاره کرد :« دربحث نوع مواجه و عکس العمل خانواده ها با این موضوع باید عنوان شود که در مرحله ی اول باید مشاهده شود که این نوجوان چند وقت است که مصرف مواد را شروع کرده است.در مرحله ی دوم باید علت شناسی کنند و بفهمند چه عللی باعث بروز این اتفاق شده است.

متاسفانه مشکل خانواده های ما این است که خودشان می دانند که ریشه ی این مشکل کجاست اما می خواهند با برخورد های خشن و کتک زدن با این مشکل برخورد کنند . در مرحله ی سوم باید محیط آن نوجوان را عوض کنند. اگر می بینند که مشکل از اجتماع و محله است، خانه ی خود را عوض کنند و اگر مشکل را ناشی از برخوردهای درون مدرسه و یا دوستان مدرسه دیدند، مدرسه را عوض کنند. با این کار ممکن است اگر فرد در مرحله ی اول اعتیاد باشد به کلی درمان شود .»