حکیم الرعایا

گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن Empathogen/ entactogen و انسیوژن چیست (تقسیم بندی اثرات روانگردان ها )

گروه روانگردان های امپاتوژن یا انتاکتوژن Empathogen/ entactogen و انسیوژن چیست


تقسیم بندی روانگردان ها
روانگردان ها به سه دسته تقسیم می شوند
روانگردان های امپاتوژن و انتاکتوژن که دارای اثراتی مشابه هم هستند و روانگردان های انسیوژن
قرص اکستاسی  روانگردان امپاتوژن است

امپاتوژن یا انتاکتوژن Empathogen/ entactogen  تقریبا به یک معنا است و ان عشق و همدلی است
گروه روانگردان های امپاتوژن و یا انتاکتوژن گروهی از مواد مخدر هستند که مصرف انها  در انسان باعث قلیان احساسات و عشق و دوست داشتن  و ترحم به دیگران می شود
سردسته روانگردان های امپاتوژن  ماده روانگردان اکستاسی است
مواد و داروهای دیگر کلاس امپاتون عبارتند از: 2C-B ، 2C-I (2-14mg)، MDMA ، MDA ، MDEA ، MBDB و 6-APB 
فرمول مواد روانگردان امپاتوژن چیست ؟

اکثر مواد روانگردان امپاتوژن  از ماده اولیه فنتیلامین مشتق می شوند  البته گاهی هم دارای ساختاری مشابه با  فنتیلامین ولی دارای یک هسته امفتامینی هستند

اثرات  روانگردان امپاتوژن یا انتاکتوژن چیست
تمامی روانگردان های این گروه  با اثر گذاشتن روی مغز انسان باعث ایجاد حالت ها ی عاطفی مثل مهربان بودن عاشق شدن و یا ترحم و یا حس همدلی می کند بسیاری فکر می کنند مصرف این گروه باعث ایجاد توهم می شود ولی در اصل  این طور نیست
اثرات روانگردان امپاتوژن ها در مراسم های  مذهبی
بعضی از گروه های مذهبی  درمراسم های خاص از روانگردان های امپاتوژن استفاده می کنند (چند سال قبل در ایران کسی گفته بود داخل قیمه های روز عاشورا اکستاسی بریزید ) استفاده از روانگردان های امپاتوژن بسته به محیط و شرایط روحی فرد قبل از استفاده  باعث ایجاد اثرات خاص روحی و روانی در فرد  می شود (فازگرفتن  قبل از مصرف )
تقاوت روانگردان های امپاتوژن و انتاکتوژن و انسیوژن چیست
لفظ ژن GEN در اخر همه انها به معنی ساختن است

امپاتوژن شما را مهربان می سازد (امپات یعنی مهربانی احساساتی )

انتاکتوژن   کلمه en یعنی داخل و  tactus به معنی لمس است و معنای ان لمس احساسات  درون خودتان است البته این دو کلمه امپاتوژن و انتاکتوژن  اکثرا به جای هم و مترادف هم استفاده می شوند

پیوت (مسکالین ) روانگردان انسیوژن است

انسیوژن گروهی روانگردان است که احساسات الهی و خدایی  و مذهبی را در شما تقویت می کند (خدای درون )و اکثرا در مراسم های مذهبی خاص استفاده می شود
نویسنده
سمپاتی یه معنی احساس داشتن به دیگران است
امپاتی به معنی احساس داشتن درون خود انسان است

چه افرادی از چه نوع روانگردانی استفاده می کنند
افراد دنبال عشق حال  از اکستاسی که روانگردان امپاتوژن است استفاده می کنند
افراد که کمی مذهبی و انتلکتول (یوگا )هستند ویا  پیرو کاستاندا و دنبال مسائل ماورائی هستند  از روانگردان های انسیوژن استفاده می کنند

opium.site: روانگردان امپاتوژن چیست .Empathogen-entactogen

روانگردان های Entheogen انسیوژن چیست ( تولید الهی در درون ) کلمه انسیوژن از سه قسمت EN به معنی داخل (پیشوندی به معنی داخل ودرون ورود ) Theo به معنی  خدا است
ماده دی متیل تریپتامین را ماشین ارواح یا جن می گویند
نویسنده  
 استفاده از روانگردان های امپاتوژن در دنیا نشان دهنده نیاز انسان به عشق است نیازی که در اکثر کشورها با مذهب و یا اعتقاد به قدرت ماوراءی که انسان را خلق کرده است اقناع نشده است بیشتر کسانی که از روانگردان های امپاتوژن استفاده می کنند افراد بی اعتقادی هستند که در وادی زندگی سرگردان بوده و برای انکه هدفی را در زندگی ایجاد کنند که به انها امید زندگی و حرکت بدهد به دنبال عشق هستند انها نتوانستند این عشق را با اعتقادات مذهبی بدست اورند به نظر می رسد جوامع در اینده به سه دسته از مردم تقسیم می شوند
افراد مذهبی
این افراد عشق را در زندگی در اعتقادات مذهبی و ستایش خدا  می بینید به این دلیل ازمواد مخدر و  روانگردان ها به خصوص انواع  امپاتوژن و یا انسیوژن استفاده نمی کنند زیرا اعتقادات انها به اندازه کافی باعث ایجاد  اثرات ارامش بخش بر روی روح  و روان و  مغز انها می شود 
 opium.site: ریشه اعتیاد در بی دینی و بی اعتقادی به خدا است
opium.site: اثرات دین و نماز وذکرنام الله در ترک اعتیاد به مواد مخدر
افراد  لائیک
این افراد با انکار خدا  و نداشتن اعتقادات مذهبی سعی می کنند با استفاده از روانگردان های امپاتوژن خلاء موجود در زندگی خود را با شادی عشق شهوت سکس پرکنند من این افراد را دوپامینیست ها و مرام انها را  دوپامین ایسم  نام گذاشتم
 زیرا اکثرا انها به دنبال اعتیاد به مواد مخدری می روند که میزان دوپامین مغز انها را زیاد کند و همیشه در حال سرخوشی باشند تا گذر زمان را احساس نکنند و با مصرف امپاتوژن ها به یک احساس ارامش درونی  برسند
opium.site: خدا درون یک قرص است Avatar Meher Baba (اوتار مهر بابا )
افراد شکاک
این افراد خود می خواهند به دنبال حقیقت وجود انسان و خدا بروند انها در عین اینکه به وجود خدا شک دارند در ضمیر نا خود اگاه خود ان را قبول دارند 
 ولی مذهب را راهی برای رسیدن به خدا نمی دانند و خود می خواهند در عرضه زندگی  خدا را با استفاده از روانگردان های انسیوژن بیابند