حکیم الرعایا

کوکائین

کوکائین یک محرک قوی است که از برگ های کوکا در بولیوی، پرو و کلمبیا بدست می آید.
رایجترین روش استفاده کشیدن پودر کوکائین به داخل بینی است. نوع کراک آن را بصورت تدخینی استفاده می کنند.
کوکائین معمولاً بصورت پودر سفید و اغلب بصورت مخلوط با مواد مختلف که رایج ترین آنها شکر یا داروهای بیحسی است توزیع می شود.
این کار به دلیل افزایش مقدار ماده و سودآوری بیشتر برای فروشندگان انجام می شود.
 کراک کوکائین  را در دوزهای کم و ارزان قیمت می فروشند و بصورت تدخینی استفاده می شود. اثرات آن بلافاصله احساس می شود. این اثرات شدید و کوتاه مدت هستند. شدت تأثیرات روانی کوکائین بستگی به دوز مصرف و مقدار ورود آن به مغز دارد. مصرف کوکائین از راه استنشاق در سه تا پنج دقیقه اثر خود را نشان می دهد. تزریق وریدی کوکائین در 15 تا 30 ثانیه تحریک پوستی ایجاد می کند و روش تدخینی آن تقریباً تأثیر بلافاصله و شدیدی خواهد داشت. این تأثیرات شدید ممکن است احساس فروریزی درپی داشته باشد.
فرایند تولید کوکائین در آزمایشگاه هایی در جنگل های دورافتاده انجام می گیرد که در آنجا مجموعه ای از تغییرات شیمیایی روی ماده خام انجام می شود. 

 • نکات مهمی که باید در موقع مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) رعایت کنیم
 • هشدار مخدر کروکودیل به مرزهای ایران نزدیک می شود
 • خواص روغن سوسن اصغر در طب سنتی ایران calamus essential oil
 • گیاه سوسن اصغر دارای ماده موثره Asarone آسارون مشابه با تریمتوکسی آمفتامین برای افزایش حافظه و درمان الزایمر
 • راه های درمان اعتیاد به مواد مخدر ( اقامتی -نیمه اقامتی -سرپایی )
 • اتوموکستین Strattera (آستراترا )در ترک اعتیاد به مخدر متامفتامین ( شیشه ) می تواند موثر باشد
 • شجره نامه ریتالین Ritalin از اسید نیکوتینیک تا پتیدین ؟
 • درمان و ترک اعتیاد مخدر شیشه با ریتالین بدنام و مودافینیل خوشنام
 • استفاده از نفازولین و قطره های ضد احتقان طبی با مخدر متامفتامین (شیشه ) خطر مرگ دارد Methamphetamine+naphazoline hydrochloride
 • پرونده های روانشناختی در مراکز ترک اعتیاد سوری تنظیم می شود
 • تلفن مشاوره پزشکی ثابت تهران 9092305017 ثابت شهرستان ها 9099070459
 • تولید ساخت ماده مخدر شیشه در دامداری با بوی گوسفند و مارک بع بع ؟
 • سنگ درمانی در ترک اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه)‌ سنگ مخدر شیشه چیست ؟Amazonite or Amethyst
 • ماده مخدر شیشه مخصوص دختران فراری است و کلاس ندارد ؟
 • ژن پرودینورفین باعث وابستگی و اعتیاد به متامفتامین (شیشه ) می شود
  opium.site: ماده مخدر جدید صنعتی دیمتوکائین مشابه با کوکائین ...
  opium.site: مخدر WIN 35428 سی بارقویتر از کوکائین با طول اثر هفت ...
  opium.site: ماده مخدر روانگردان صنعتی جدید اتیل فنیدیت CHING ...
 • opium.site: cocaine ماده مخدر کوکائین -کراک کوکائین -کوکائین ...
  opium.site: پُل فرامپتون فیزیکدانی که قاچاقچی کوکائین شد
  opium.site: Cocaethylene کوکااتیلن (کوکائین با الکل )(Wine ...
  opium.site: استفاده از اسپری فلفل برعلیه معتادان به کوکائین و ...
  opium.site: مقایسه اثرات ریتالین با کوکائین
  کوکائین .کرَک بیس .ریگ (Gravel) ، تخته سنگ (Rock ... - opium.site