X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حکیم الرعایا

روش های علمی و راهکارهای روانشناسانه برای افزایش جمعیت در ایران

با بررسی های کارشناسانه مشخص شد جمعیت ایران باید ظرف چند سال اینده افزایش بیابید تا ما در 20 سال دیگر دچار بحران کمبود جمعیت نشویم
رهبر جمهوری اسلامی با بینشی درست این مسله را مطرح کرد اما به نظر می اید مسئولین فقط برای اینکه نشان بدهند در این راستا دست به اقداماتی زده اند قوانینی را وضع کرده که به نظر بسیار کوته نظرانه و به دور از مسائل علمی است
برای افزایش جمعیت در یک جامعه راه کارهای زیادی وجود دارد اما صرف این مسله که مسئولین بهداشت و درمان  با کاهش ورود کاندوم و یا منع بستن لوله های اقایان و یا مجاذات های سنگین و سخت نمودن سقط جنین های قانونی و یا رایگان کردن زایمان طبیعی بخواهد میزان تولدها را افزایش بدهند نشان می دهد که مسئولین هیچ کار کارشناسانه در این رابطه نکرده اند و بسیاری مسائل دیگر از دید انها پنهان مانده است
بچه ای که امروز به علت نبودن وسائل پیشگیری و از روی اجبار به دنیا می اید نه تنها از بار عاطفی والدین بهره ای نمی برد بلکه به دلیل شرایط سخت اقتصادی و عدم تغذیه درست  بهداشت کافی  در اینده فردی بیمار افسرده و یا معتاد است و ایا ما در 20 سال دیگر فقط عده ای جوان معتاد ایدزی و بیمار می خواهیم


افزایش جمعیت بهایی دارد که باید دولت به پردازد
راهکار های زیادی و علمی برای افزایش جمعیت در یک جامعه وجود دارد که به نظر می اید هیچ کدام از مسئولین انرا نمی دانند و یا اگر می دانند از ابراز ان خود داری می کنند زیرا بهای افزایش جمعیت در یک جامعه را باید دولت تقبول کند
راهکارهای ما
دولت باید ابتدا کارشناسی کرده تا مشخص شود تا ما در اینده باید چند در صد میزان تولدها را افزایش بدهیم و بعد با توجه به ان باید لایجه ای به این مضمون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود
در راستای طرح افزایش جمعیت مجلس شورای اسلامی پس از بررسی قانون زیر را تصویب می کند .از زمان تصویب این قانون تا زمان مشخص  شده ان دولت متعهد به اجرای مفاد ان می باشد
کودک ملی در راستای طرح افزایش جمعیت دولت ایران
تمامی کودکانی که از تاریخ اول فروردین 1393 تا اخر اسفند 1386 به دنیا می ایند شامل مزایای این قانون می شوند این بچه ها که در قانون از این زمان با نام کودکان ملی از انها نام برده می شود دارای کد اختصاصی ملی هستند و مزایای زیر شامل حال انها می شود
1- کاهش دوران سربازی متولدین ذکور به میزان 50 در صد در زمان سربازی
2- در صورتی که در این مدت زوجین دارای دو فرزند پسر بشوند اولی 50 در صد و دومین انها از سربازی بطور کل معاف است
3- دولت موطف است  به پرداخت هزینه های شیر   کودک ملی دوم و بعد از ان بمدت دو سال است این کمک می تواند نقدا یا با دادن کارت شیر برای دریافت شیر است که جزئیات ان بعدا اعلام می شود
4- در صورتی که زوجین  در طول مدت این قانون دارای دو فرزند بشوند به انها مبلغ یک میلیون  تومان به عنوان تشویق و کمک انها در طرح افزایش جمعیت پرداخت می شود و در صورت تولد کودک سوم نیز این مبلع به مقدار بیست میلیون ریال پرداخت می شود
5-تمامی کودکان ملی در زمان استخدام از امتیاز کودک ملی برخوردار بوده و در اولویت استخدامی هستند
6- کودکان دومی که در طول تصویب این قانون به دنیا بیایند دولت مبلع 500 هزار تومان به صورت اوراق قرضه 18 ساله با نام به انها هدیه خواهد داد بدیهی است در صورت اینکه کودک تا قبل از رسیدن به سن قانونی  فوت نماید دولت اوراق مزبور را از درجه اعتبار ساقط می کند
7- دومین و فرزندان بعدی   که در طول  مدت این قانون به دنیا بیایند از پرداخت هزینه های تخصیلی معاف هستند و مخارج دبستان و دبیرستان و دانشگاه انها به عهده دولت است
8-به تمامی فرزندان  که در طول این مدت به دنیا بیایند چه کودک اول یا بعدی ها دفترچه بیمه داده می شود چه والدین انها شغل دولتی داشته یا نداشته باشند
9- کودکان ملی در زمان ازدواج می توانند وام ازدواج را خارج از نوبت دریافت کرده و به انها 20 در صد بیشتر از مبالغ تصویب شده در قانون وام ازدواج تعلق می گیرد
10 در صورتی که دو کودک ملی بخواهند با هم ازدواح کنند هر کدام به تنهایی (دختر و پسر ) می توانند وام ازدواج گرفته اما دیگر مبلع 20 در صد بیشتر شامل حال انها نمی شود
11 -در هر زمانی که کودکان ملی بخواهند کنکور بدهند به نمره خام انها 5 در صد افزوده می شود تا شانس ورود انها به دانشگاه افزایش بیابد
12-عمل جراحی سزارین برای دومین کودک و کودکان بعدی که در طول این مدت به دنیا بیایند مجانی و هزینه انرا دولت تقبل می نماید

13 -در صورتی که یکی از کودکان ملی در طول دوران دبستان یا دبیرستان در یکی از مسابقات قرائت قران یا جشنواره های علمی به رتبه اول تا سوم دست پیدا کند در زمان کنکور 50 در صد به نمره ازمون او افزوده می شود

14-اولویت در واگذاری و یا وام مسکن زوج های که در زمان این قانون دو یا سه فرزند بدنیا اورده اند

15...............................

و البته هزاران هزار راهکار دیگر هم وجود دارد که می تواند زوجین را تشویق به بارداری کند اما کو برنامه ریز عاقل یا مشاور درست که بتواند راهکار های درست را به مجریان این طرح نشان بدهد

متاسفانه مسئولین به دنبال راهکار های هستند که بیشتر به درد تولید نسل حیوانات می خورد تا یک انسان مسلمان  علاوه بر اینکه این گونه روش ها مثل مجاذات و ممنوعیت ها مخالف با حقوق اساسی یک بشر است و کلا انسانی و الهی نیست 

ممنوعیت و مجازات؛ راهکار مناسبی برای افزایش جمعیت است ...

روسپی ها ی مبتلا به ایدز در ایران از ممنوعیت ورود کاندوم توسط ...