عباس قائیدرحمت با انتقاد از کاهش سن اعتیاد در کشور، افزود: متاسفانه امروزه شاهد هستیم که علاوه بر افزایش مصرف موادمخدر در کشور، شاهد کاهش سن اعتیاد در کشور و افزایش مصرف به ویژه بین زنان و دختران هستیم.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: به طور حتم لازم است علاوه بر ایجاد سیاست‌های تشویقی در جهت کاهش تمایل افراد نسبت به مصرف مواد مخدر، از عرضه آزاد آن نیز جلوگیری شود.